Дума Описание
яз язът, яза, мн. язове, (два) яза, м.
1. Преграда за отбиване на вода; бент.
2. Водата, събрала се при такава преграда; вир.