Дума Описание
ядърце мн. ядърца, ср.
Кълбовидно тяло в ядрото на животинските и растителните клетки.