Дума Описание
ядро мн. ядра, ср.
1. Най-важната част от растителна или животинска клетка.
2. Вътрешна, централна част на нещо. Земно ядро.
3. Прен. Основна част на колектив, група. Ядро на политическа групировка.