Дума Описание
ядосан ядосана, ядосано, мн. ядосани, прил.
1. Който е обхванат от яд; сърдит, озлобен.
2. Който изразява яд.