Дума Описание
ядовит ядовита, ядовито, мн. ядовити, прил.
Който изразява яд или е изпълнен с яд; ядосан.
//нареч. ядовито.
// същ. ядовитост, ядовитостта, ж.