Дума Описание
ядка мн. ядки, ж.
1. Вътрешност на черупчест плод. Бадемова ядка.
2. Жлези в месо, които имат зърновидна форма.
3. Прен. Най-важното, същността на нещо.
4. Остар. Малка организирана група, която изпълнява задачи, обикновено конспиративни. Бойна ядка.