Дума Описание
ядивен ядивна, ядивно, мн. ядивни, прил.
Който може да се яде. Ядивни гъби.