Дума Описание
яде ми (ти, му, ѝ, ни, ви, им) се, мин. св. яде ми се, мин. прич. ял ми се, несв.
Иска ми се да ям, имам желание/ нужда/ потребност да ям. Яде ми се печена кокошка.