Дума Описание
ядец междум.
За изразяване на неуспех при облог или състезание: измамих те, не успя.