Дума Описание
яден ядна, ядно, мн. ядни, прил.
Който съдържа или изразява яд; злобен. Ядни забележки.
// нареч. ядно. Говори ядно.