Дума Описание
явление мн. явления, ср.
1. Форма, в която се проявява същността на нещо. Природни явления.
2. Нещо, което става; проява, случай, събитие.
3. Спец. Особена част от театрална пиеса, в която героите на сцената остават едни и същи.
4. Важно събитие, особен случай с голямо значение. Това е явление в нашия културен живот.