Дума Описание
явен явна, явно, мн. явни, прил.
1. Който не е скрит; открит. Явно гласуване.
2. Очевиден, безспорен. Явни недостатъци.
// нареч. явно.