Дума Описание
ябанджия мн. ябанджии, м.
Диал. Човек, който е от друго селище; другоселец, преселник.
// прил. ябанджийски, ябанджийска, ябанджийско, мн. ябанджийски.