Дума Описание
я част. Разг.
1. За изразяване на подкана, заповед или за подсилване на подкана, заповед. Я ела да си поговорим! Я да видя!
2. За усилване и подчертаване на истинноста на казаното. Няма, я! Да не съм престъпник, я!
я Съюз. Разг.
За свързване на съотносителни изречения или части на изречения, които изразяват алтернативна възможност. Знаеш го какъв е, изпуснеш ли го веднъж - я се върне, я не.
я Междум. За изразяване на изненада, учудване. Я, майка се върнала! Я, колко цветя имаш!
я вж. тя.