Дума Описание
юта само ед.
1. Храстовидно тропическо влакнодайно растение, чиито влакна се употребяват за тъкани, въжета, чували и др.
2. Влакната на това растение и тъканите, произведени от тях.
// прил. ютен, ютена, ютено, мн. ютени.