Дума Описание
юс юсът, юса, мн. юсове, (два) юса, м.
Спец. В езикознанието - черковнославянско название на две букви от старобългарската азбука.