Дума Описание
юруш само ед. Остар.
1. Нападение, атака, пристъп. Децата на юруш излязоха навън.
2. Като междум. Напред, в атака! Юруш на маслините!