Дума Описание
юрта мн. юрти, ж.
Преносимо конусовидно жилище у някои азиатски народи.