Дума Описание
юриспруденция само ед.
Спец. Съвкупност от юридически науки и знания за практическото им приложение.