Дума Описание
юрисконсулт мн. юрисконсулти, м.
Юрист в организация, назначен за консултант по правни въпроси и защитник на интересите ѝ.