Дума Описание
юрисдикция само ед. Спец.
1. Власт да се решават правови въпроси.
2. Специален орган, натоварен да се занимава с правораздаване.