Дума Описание
юношество само ед.
Периодът на юношеската вързраст.