Дума Описание
юноша мн. юноши, м.
Момче на възраст между детската и зрялата.
// прил. юношески, юношеска, юношеско, мн. юношески. Юношески мечти.