Дума Описание
юнкер мн. юнкери, м.
Остар. Младеж, който следва във военно училище.
// прил. юнкерски, юнкерска, юнкерско, мн. юнкерски. Юнкерска униформа.