Дума Описание
юни неизм.
Шестият месец от календарната година.