Дума Описание
юнга мн. юнги, м.
Младеж, който служи на кораб и се готви за матрос.