Дума Описание
юначен юначна, юначно мн. юначни, прил.
Който е юнашки; смел, безстрашен, мъжествен. Юначни подвизи. Юначна жена.