Дума Описание
юнак мн. юнаци, м.
1. Човек с изключителна сила, храброст; герой. Приказката за юнака и царската дъщеря.
2. Млад, силен и едър мъж.
3. Разг. Мъжка рожба, син.
// прил. юнашки, юнашка, юнашко, мн. юнашки.
- На юнашка вересия. Разг. Без да плащам и без да имам намерение да платя. Яде и пие на юнашка вересия.
- Все отбор юнаци. Пренебр. За група, в която всеки е известен с лоши прояви.