Дума Описание
юли неизм.
Седмият месец от календарната година.