Дума Описание
юлар мн. юлари, (два) юлара, м.
1. Оглавник. Слагам юлара.
2. Повод на оглавника.
- Водя за юлара. Разг. Подчинил съм някого на волята си, командвам го.
- Надявам/ надяна юлара (на някого). Разг. Започвам да командвам някого, правя го зависим.