Дума Описание
юк юкът, юка, само ед., м. Разг.
1. Надиплени дрехи на висок куп.
2. Прен. Материално положение.
• Натоварвам си/ натоваря си юка. Разг. Натрупвам материално състояние, обикн. за чужда сметка.