Дума Описание
юзда мн. юзди, ж.
1. Приспособление, направено от ремъци (за главата и за държане) и метална част за устата, което е предназначено за управляване на кон или друго впрегатно животно.
2. Металната част на това приспособление, която се поставя в устата на животното.
- Дърпам юздите. Разг. Управлявам, ръководя някаква дейност, често когато не съм аз самият ръководител.
- Държа под юзда. Разг. Държа строго някого.
-Стягам/ стегна юздите на някого. Започвам да го държа строго.