Дума Описание
южнославянски южнославянска, южнославянско, мн. южнославянски, прил.
Който се отнася до южните славяни.