Дума Описание
юдейка мн. юдейки, ж.
Название на еврейка от древността.