Дума Описание
юдей юдеят, юдея, мн. юдеи, м.
Название на евреин от древността.