Дума Описание
югоизток само ед.
Посока на света между юг и изток. Заводът се намира на югоизток от града.
// прил. югоизточен, югоизточна, югоизточно, мн. югоизточни. Югоизточен район на страната. Югоизточен вятър.