Дума Описание
югозапад само ед. Посока на света между юг и запад. От югозапад в страната ще нахлуе топъл въздух. Тръгвам на югозапад. // прил. югозападен, югозападна, югозападно, мн. югозападни.