Дума Описание
юг югът, юга, само ед., м.
1. Една от четирите посоки на света, противоположна на север. Отправям се на юг.
2. Място, което се намира в такава посока. Градът се намира на юг от планината.
// прил. южен, южна, южно, мн. южни. Южен град. Южни морета.