Дума Описание
ювелирен ювелирна, ювелирно, мн. ювелирни, прил.
1. Който се отнася до изделия от благородни метали и скъпоценни камъни. Ювелирен магазин.
2.Прен. Който е прецизен, изящен. Ювелирно изпълнение. Ювелирна работа.