Дума Описание
ъгъл мн. ъгли, (два) ъгъла.
1. В геометрията - част от равнина между две прави линии излизащи от една точка.
2. Място където се пресичат две страни на един предмет или два предмета.