Дума Описание
ъглов ъглова, ъглово , мн. ъглови.
Който се намира на ъгъл, или е поставаен под ъгъл.