Дума Описание
ъглест ъглеста, ъглесто, мн. ъглести.
Който има ъгли или ръбове.