Дума Описание
щъркел Голяма прелетна птица с дълъг клюн
щъркел мн. щъркели, (два) щъркела, м. Едра бяла прелетна птица с дълги крака и клюн, която гнезди по високи места (комини, дървета). Щъркелът крачи из ливадите. // прил. щъркелов, щъркелова, щъркелово, мн. щъркелови. Щъркелово гнездо.