Дума Описание
щъкам щъкаш, несв. и щъкна, св. Разг.1. Ходя, движа се насам-натам, върша целенасочено нещо (без да се вижда какво). Мравките щъкат нагоре-надолу. 2. Прен. Ходя сред хората, обикн. за да ги агитирам за нещо. Хора на партията щъкат по селата.