Дума Описание
щурмов щурмова, щурмово, мн. щурмови, прил. Който е предназначен за щурм. Щурмова група.