Дума Описание
щурец насекомо издаващо скърцащи звуци
щурец мн. щурци, (два) щуреца, м. Насекомо, което издава напевен звук, чрез търкане на надкрилията си. Щурците пееха в топлата нощ. // същ. умал. щурче, мн. щурчета, ср.