Дума Описание
щурам се щураш се, несв. Разг. Лутам се, суетя се, мотая се, снова насам-натам.
щурам се щураш се, несв. Разг. Лутам се, суетя се, мотая се, снова насам-натам. В тъмния двор се щураха хора, подготвяха се за сватбата. От часове се щурам, а нищо не върша. Цял ден се щурам по магазините.