Дума Описание
щука сладководна хищна риба
щука мн. щуки, ж. Хищна риба с остра муцуна и с дължина на тялото до 1.5 м, която живее в застояли и бавно течащи води и има вкусно месо. Орел, рак и щука. За хора, които имат противоположни мнения, желания.