Дума Описание
щракам щракаш, несв. 1.За механизъм, ключалка и др. - издавам кратък остър звук. Копчето на печката щрака. Фотоапаратът щрака. 2.С какво. Произвеждам такъв шум, като натискам, превъртам механизъм и др. 3.Правя нещо, като произвеждам такъв шум. Щракам снимки. Цял ден щракам на машината. 4.Произвеждам такъв шум с пръстите на ръцете. - щрака ме. Разг. Усещам мигновена остра болка. Щрака ме зъбът. // същ. щракане, ср.