Дума Описание
щрак междум. За наподобяване на шум, произведен от превъртане на копче на апарат и др.